[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 51: Ôn tập

0

1. Dỡ hàng ở mỗi toa tàu vào một thùng hàng thích hợp (hình trang 91 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 51: Ôn tập

2. Tập đọc: Rùa nhí tìm nhà

Rùa nhí đi tìm chỗ ở. Nó vừa bò vừa nơm nớp lo gặp thú dữ. Gặp thỏ, rùa lập bập:

– Tớ chưa có nhà.

Thỏ khà khà:

– Rì rà rì rà. Đem nhà đi phố. Rùa nhớ ra chưa?

 Rùa ngớ ra:

– Ừ nhỉ.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 51: Ôn tập

? Đố em: Nhà rùa ở đâu?

Hướng dẫn:

Theo em, nhà rùa ở ngay trên lưng rùa. Đó chính là mai rùa. Mỗi khi ẩn nấp, rùa chỉ cần thu đầu vào mai rùa là được.