[Cánh diều] Giải tiếng việt 1 chủ điểm: Trường học (trang 146 sgk)

3

Tập đọc: Ve con đi học

Câu hỏi:

1. Vì sao ve con chỉ biết đọc chữ e? Chọn ý đúng:

  • a. Vì thầy  giáo chỉ dạy chữ e, không dạy chữ khác
  • b. Vừa mới học được chữ e, ve con đã bỏ học đi chơi

2. Ve con suốt ngày đọc “e …. e……” để làm gì? Chọn ý đúng:

  • a. Để thuộc bài
  • b. Để khoe tài

3. Nếu ve hiểu trốn học là sai, bạn ấy sẽ nói lời xin lỗi bố mẹ như thế nào?

Hướng dẫn:

1. Ve chỉ biết đọc chữ e vì: b. Vừa mới học được chữ e, ve con đã bỏ học đi chơi

2. Ve con suốt ngày đọc “e …. e……”: b. Để khoe tài

3. Nếu ve hiểu trốn học là sai, bạn ấy sẽ nói xin lỗi với bố mẹ là: “Con biết con bỏ học là sai, con xin lỗi bố mẹ. Con hứa con sẽ chăm chỉ học tập để bố mẹ không phiền lòng”.

Tập chép: Dàn đồng ca mùa hạ

Câu hỏi: 

2. Chọn chữ hợp với chỗ trống:

[Cánh diều] Giải tiếng việt 1 chủ điểm: Trường học (trang 146 sgk)

3. Chọn vần hợp với chỗ trống:

[Cánh diều] Giải tiếng việt 1 chủ điểm: Trường học (trang 146 sgk)

Hướng dẫn:

2. Chữ hợp với chỗ trống là:

  • Ve mẹ gọi mãi, ve con mới dậy đi học
  • Ve con gặp ai cũng khoe: “Tớ giỏi ghê”.

3. Vần hợp với chỗ trống là:

  • Suốt mùa hè, con ve khoe tài ca hát
  • Được cô khen, dế con nhảy nhót reo mừng

Tập đọc: Sử dụng đồ dùng học tập an toàn

Câu hỏi:

1 Vì sao khi dùng những vật sắc nhọn, em phải cẩn thận?

2. Khi dùng bút, em cần chú ý điều gì?

3. Vì sao không nên làm gãy thước?

Hướng dẫn:

1. Khi dùng những vật sắc nhọn, em phải cẩn thận để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác.

2. Khi dùng bút, em cần chú ý: không cắn hay ngậm đầu bút vào miệng, dùng xong nên rửa tay sạch sẽ.

3. Không nên làm gãy thước kẻ để tránh tạo thành vật nhọn, gây thương tích.

Tập đọc: Chuyện ở lớp

Câu hỏi:

1. Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những gì về các bạn ở lớp? Ghép đúng: (trang 149 sgk)

2. Mẹ bạn nhỏ muốn biết điều gì? Chọn ý đúng:

  • a. Mẹ muốn biết bạn nào chưa ngoan
  • b. Mẹ muốn biết con ngoan thế nào.

Hướng dẫn:

1. Ghép đúng:

[Cánh diều] Giải tiếng việt 1 chủ điểm: Trường học (trang 146 sgk)

2. Mẹ bạn nhỏ muốn biết: b. Mẹ muốn biết con ngoan thế nào.