[Cánh diều] Giải tiếng việt 1 chủ điểm: Trường học

0

Tập đọc: Thầy giáo (trang 92 sgk)

Câu hỏi:

1. Vì sao các bạn học sinh rất thích thầy giáo của mình? Những ý nào đúng?

 • a. Vì thầy dạy buổi đầu tiên
 • b. Vì thầy quan tâm tới học sinh
 • c. Vì thầy dịu dàng bảo ban khi học trò nghịch ngợm

2. Bạn nhỏ mắc lỗi sẽ nói gì khi được thầy tha lỗi?

Hướng dẫn:

1. Những ý đúng khi nói các bạn học sinh rất thích thầy giáo của mình là:

 • b. Vì thầy quan tâm tới học sinh
 • c. Vì thầy dịu dàng bảo ban khi học trò nghịch ngợm

2. Khi được thầy giáo tha lỗi, bạn nhỏ mắc lỗi sẽ nói: “Em cảm ơn thầy, em hứa với thầy sẽ chăm ngoan học tập ạ!”.

Nghe viết: Cô giáo với mùa thu

2. Em chọn chữ nào: g hay gh?

Một cậu học trò ở sau lưng thầy giáo đứng lên ….ế, múa may. Thầy quay lại, cậu vội ngồi xuống, úi ….ằm mặt. Hết giờ, cậu học trò nghịch ngợm bước lại …ần thầy, rụt rè xin lỗi thầy.

Hướng dẫn:

Một cậu học trò ở sau lưng thầy giáo đứng lên ghế, múa may. Thầy quay lại, cậu vội ngồi xuống, cúi gằm mặt. Hết giờ, cậu học trò nghịch ngợm bước lại gần thầy, rụt rè xin lỗi thầy.

3. Tìm nhanh, viết đúng

a. Tìm trong bài “thầy giáo” và viết lại:

 • Một tiếng có vần ai
 • Một tiếng có vần ay

Hướng dẫn:

Trong bài “thầy giáo”:

 • Một tiếng có vần ai: lại
 • Một tiếng có vần ay: dãy

Tập đọc: Kiến em đi học

Câu hỏi:

1. Vì sao từ trường trở về, kiến em rất buồn?

2. Nếu em là kiến anh, em sẽ làm gì? Chọn ý trả lời em thích:

 • a. Nói với mẹ xin chuyển kiến em sang lớp của thầy kiến.
 • b. Khuyên em đừng buồn vì thầy là voi thì không đọc được chữ của kiến.
 • c. Ý kiến khác

3. Nói lời kiến xin phép mẹ cho chuyển sang lớp của thầy kiến?

Hướng dẫn:

1. Từ trường, kiến em rất buồn vì thầy chê chữ kiến quá nhỏ.

2. Em là kiến anh, em sẽ: b. Khuyên em đừng buồn vì thầy là voi thì không đọc được chữ của kiến.

3. Kiến em nói: “Mẹ ơi! Thầy voi không đọc được chữ con vì chữ con quá bé. Mẹ chuyển cho con sang lớp thầy kiến mẹ nhé!”.

Tập đọc: Đi học

1. Vì sao hôm nay bạn nhỏ tới lớp một mình?

2. Trường của bạn nhỏ ở đâu?

3. Đường đến trường có những gì? Những ý nào đúng?

 • a. Có cô giáo dạy bạn nhỏ hát
 • b. Có hương rừng thơm, dòng suối trong.
 • c. Có những cây cọ xòe ô che nắng cho bạn nhỏ.

Hướng dẫn:

1. Bạn nhỏ tới lớp một mình vì mẹ phải lên nương

2. Trường của bạn nhỏ nằm lặng giữa rừng cây

3. Đường đến trường có: 

 • b. Có hương rừng thơm, dòng suối trong.
 • c. Có những cây cọ xòe ô che nắng cho bạn nhỏ.