[Cánh diều] Giải tiếng việt 1 chủ điểm: Thiên nhiên (trang 128)

2

Tập đọc: Cuộc thi không thành

Câu hỏi: 

1. Tôm, cá và cua định làm gì?

2. Vì sao cuộc đua của ba bạn không thành? Chọn ý đúng:

 • a. Vì mỗi bạn chạy theo một cách riêng.
 • b. Vì bạn nào cũng đòi bạn khác “chạy” theo cách của mình.

3. Qua bài học, em hiểu cách “chạy” của mỗi bạn thế nào? Ghép đúng: (Sgk)

Hướng dẫn:

1. Tôm, cá và cua định mở một cuộc thi chạy và bác rùa làm trọng tài.

2. Cuộc đua của các bạn không thành vì: b. Vì bạn nào cũng đòi bạn khác “chạy” theo cách của mình.

3. Qua bài học, em hiểu cách chạy của mỗi bạn là:

Tập chép: “Rùa con đi chợ”

2. Em chọn chữ nào: ng hay ngh?

a. Tôm chỉ quen bơi giật lùi, cá chỉ biết phóng thẳng, cua chỉ bò ….ang. Ba bạn chẳng ai ….e ai.

b. Từng dòng kẻ ….ay ….ắn

    Như chúng em xếp hàng

3. Tìm trong bài học và viết lại:

 • 1 tiếng có vần uôi………
 • 1 tiếng có vần uây……..

Hướng dẫn:

2. ng hay ngh:

a. Tôm chỉ quen bơi giật lùi, cá chỉ biết phóng thẳng, cua chỉ bò ngang. Ba bạn chẳng ai nghe ai.

b. Từng dòng kẻ ngay ngắn

    Như chúng em xếp hàng

3. Tìm trong bài học và viết lại:

 • 1 tiếng có vần uôi: đuôi
 • 1 tiếng có vần uây: nguẩy

Tập đọc: Anh hùng biển cả

Câu hỏi:

1. Cá heo có đặc điểm gì khác loài cá?

2. Vì sao cá heo được gọi là “anh hùng biển cả”?

3. Chọn một tên gọi khác mà em thích để tặng cá heo:

 • a. Bạn của con người
 • b. Tay bơi số một
 • c. Người lính thủy đặc biệt

Hướng dẫn:

1. Cá heo sống dưới nước nhưng không đẻ trứng như cá, nó sinh con và nuôi con bằng sữa.

2. Cá heo được gọi là “anh hùng biển cả” vì cá heo bơi giỏi lại luôn giúp đỡ người gặp nạn trên biển

3. Tên gọi khác mà em thích để tặng cá heo là: c. Người lính thủy đặc biệt.

Tập đọc: Hoa kết trái

Câu hỏi:

1. Mỗi loài hoa trong bài có màu sắc riêng. Ghép đúng (trang 132 sgk)

2. Mỗi loài hoa trong bài đều cho một thứ quả hoặc hạt. Hãy cho biết: Hoa gì kết thành quả gì (hạt gì)? Qủa (hạt) ấy dùng để làm gì?

3. Bài thơ khuyên các bạn nhỏ điều gì?

Hướng dẫn:

1. Mỗi loài hoa trong bài có màu sắc riêng:

2. Mỗi loài hoa trong bài đều có một thứ quả hoặc hạt:

 • Hoa cà -> quả cà -> quả cà để nấu ăn
 • Hoa mướp -> quả mướp -> quả mướp để nấu ăn
 • Hoa lựu -> quả lựu -> qảu lựu để ăn hoặc ép lấy nước uống
 • Hoa vừng -> hạt vừng -> Hạt vừng dùng để làm gia vị nấu ăn, làm dầu vừng, kẹo vừng…
 • Hoa đỗ -> Qủa đỗ -> Qủa đỗ dùng để nấu ăn
 • Hoa mận -> Qủa mận -> Qủa mận để ăn, làm mứt, kẹo…

3. Bài thơ khuyên các bạn nhỏ đừng hái hoa tươi, hoa yêu mọi người nên hoa kết trái để chúng ta thưởng thức.