[Cánh diều] Giải tiếng việt 1 chủ điểm: Gia đình (trang 137 sgk)

2

Tập đọc: Ngôi nhà ấm áp

Câu hỏi:

1. Ai thắng ván cờ? Chọn ý đúng:

 • a. Thỏ bố thắng
 • b. Thỏ mẹ thắng

2. Thỏ con muốn gì? Chọn hai tranh thích hợp để trả lời:

tiếng việt lớp 1, tiếng việt cánh diều mới, tiếng việt 1 chủ điểm gia đình

3. Vì sao thỏ con nói “Nhà mình thật ấm áp”? Chọn ý đúng:

 • a. Vì cả nhà yêu thương nhau
 • b. Vì căn nhà rất ấm

Hướng dẫn:

1. Người thắng ván cờ là: b. Thỏ mẹ thắng

2. Thỏ con muốn cả bố mẹ cùng nấu ăn, cùng chăm cây.

3. Thỏ con nói: “Nhà mình thật ấm áp” vì: a. Cả nhà yêu thương nhau.

Tập viết: Cả nhà thương nhau

Câu hỏi:

2. Em chọn từ nào: r, d hay gi?

 • a. thỏ mẹ …ao hẹn: “Ai thắng nấu ăn, ai thua làm vườn”.
 • b. Hai mẹ con thỏ cùng ….a vườn giúp bố chăm cây.
 • c. Hai bố con thỏ cùng vào bếp ….úp mẹ nấu ăn
 • d. Thỏ con rất ….ễ thương.

3. Tìm vần hợp với chỗ trống: an, ang hay oan, anh?

Thỏ con ng….. ngoãn, đ….. yêu. Cả nhà thỏ thương nhau. Ngôi nhà tr…. ngập h…. phúc.

Hướng dẫn:

2. r, d hay gi?

 • a. thỏ mẹ giao hẹn: “Ai thắng nấu ăn, ai thua làm vườn”.
 • b. Hai mẹ con thỏ cùng ra vườn giúp bố chăm cây.
 • c. Hai bố con thỏ cùng vào bếp giúp mẹ nấu ăn
 • d. Thỏ con rất dễ thương.

3. Điền vần thích hợp: an, ang hay oan, anh

Thỏ con ngoan ngoãn, đáng yêu. Cả nhà thỏ thương nhau. Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc.

Tập đọc: Em nhà mình là nhất

Câu hỏi:

1. Mẹ Nam sinh em trai hay em gái?

2. Vì sao Nam không vui khi mẹ gọi vào với em? Ý nào đúng?

 • a. Vì Nam không thích có em
 • b. Vì Nam thích em trai

3. Vì sao Nam không muốn đổi em gái? Chọn ý đúng:

 • a. Vì Nam yêu em mình
 • b. Vì Nam không thích đá bóng nữa.

Hướng dẫn:

1. Mẹ Nam sinh em gái

2. Nam không vui khi mẹ gọi vào với em vì: b. Vì Nam thích em trai

3. Nam không muốn đổi em gái vì: a. Vì Nam yêu em mình

Tập đọc: Làm anh

Câu hỏi:

1. Làm anh dễ hay khó?

2. Làm anh phải làm như thế nào? Ghép đúng (trang 141 sgk)

Hướng dẫn:

1. Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa

2. Làm anh phải:

[Cánh diều] Giải tiếng việt 1 chủ điểm: Gia đình (trang 137 sgk)