[Cánh diều] Giải tiếng việt 1 chủ điểm: Gia đình

0

Tập đọc: Ông giẳng, ông giăng

Câu hỏi:

 • a. Nhà bạn nhỏ có ai?
 • b. Nhà bạn nhỏ có đồ vật gì?
 • c. Nhà bạn nhỏ có những con vật gì?
 • d. Nhà bạn nhỏ có đồ ăn, thức uống gì?

Hướng dẫn:

 • a. Nhà bạn nhỏ có thằng cu, cái đỏ, em bé
 • b. Nhà bạn nhỏ có đồ vật: nồi, hữ, chài, giỏ, rá, gáo, lược, liềm
 • c. Nhà bạn nhỏ có những con vật: chim khướu, trai, trâu
 • d. Nhà bạn nhỏ có đồ ăn, thức uống: xôi, cơm nếp, bánh chưng, rượu.

Tập viết: Bài đồng dao “Ông giẳng, ông giăng”

Câu hỏi:

2. Tìm tiếng còn thiếu để hoàn chỉnh đoạn đồng giao sau: (quýt, bánh, liềm, vẩy)

Con trâu cày chiêm

Cái …………… cắt lá

Con cá có …………..

Nồi bảy nồi ba

Trứng gà trứng vịt

Qủa ……….. quả cam

Chè lam ……….. khảo

3. Em chọn chữ nào: r, d hay gi?

Nhện con hay chăng …..ây điện.

Cái quạt hòm mồm thở ra ….ó

Máy bơm phun nước bạc như ….ồng

Cua cáy ……..ùng miệng nấu cơm

Hướng dẫn:

2. Hoàn chỉnh bài đồng giao như sau:

 • (1) liềm        (2) vẫy
 • (3) quýt        (4) bánh

3. Điền chữ: r, d hay gi:

 • …. dây điện
 • ….. ra gió
 • ….. như rồng
 • …… dùng miệng

Tập đọc: Sẻ anh, sẻ em

Câu hỏi:

1. Vì sao sẻ mẹ quên cả mệt? Chọn ý đúng:

 • a. Vì sẻ mẹ kiếm được nhiều thức ăn cho các con
 • b. Vì sẻ mẹ thấy các con rất thương yêu nhau

2. Em thích sẻ anh hay sẻ em? Vì sao?

Hướng dẫn: 

1. Sẻ mẹ quên cả mệt mỏi vì: b. Vì sẻ mẹ thấy các con rất thương yêu nhau

2. Em thích sẻ anh vì sẻ anh rất thương em, biết che cho em lúc rét, biết nhường nhịn thức ăn cho em.

Tập đọc: Ngoan

Câu hỏi:

1. Bài thơ khen những vật gì ngoan?

2. Ghép đúng (sgk trang 114)

3. Thế nào là bé ngoan?

Hướng dẫn:

1. Bài thơ khen những vật ngoan là: trăng, đèn, nước, lửa, trái, gió.

2. Ghép đúng:

[Cánh diều] Giải tiếng việt 1 chủ điểm: Gia đình

3. Bé ngoan là bé biết vâng lời mẹ lời cha, yêu cô, yêu bạn.