Tiếng Anh lớp 3 Greetings (D) trang 11 Explore Our World

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Stand up, please. Hello, teacher. (Mời cả lớp đứng lên. Xin chào, thầy.)

Hi, class. Sit down, please. (Xin chào, cả lớp. Mời các em ngồi xuống.)

***

Bye, class. (Tạm biệt, cả lớp.)

Goodbye, teacher. (Tạm biệt, thầy.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Look, listen and circle.

(Nhìn, nghe và khoanh tròn.)


Bài 3

3. Say and do.

(Nói và làm theo.)

Phương pháp giải:

Cách thức thực hiện: Một người nói và một người sẽ làm theo lệnh.

Lời giải chi tiết:

– Stand up, please. (Xin vui lòng đứng lên.)

– Sit down, please. (Xin vui lòng ngồi xuống.)

– Goodbye. (Tạm biệt.)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here