Giải Vocabulary – Unit 4 SGK Tiếng Anh 2 Explore our world (Cánh diều)

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and point. (Nghe và chỉ) track B60

 

Lời giải chi tiết:

– eat: ăn

– run: chạy

– walk: đi bộ

– drink: uống

– a giraffe: hươu cao cổ

– a monkey: con khỉ

– a zebra: con ngựa vằn

– a hippo: con hà mã

– a lion: con sư tử

– a crocodile: con cá sấu

Bài 2

Task 2. Point and say. (Chỉ và nói)

 

Lời giải chi tiết:

– eat: ăn

– run: chạy

– walk: đi bộ

– drink: uống

– a giraffe: hươu cao cổ

– a monkey: con khỉ

– a zebra: con ngựa vằn

– a hippo: con hà mã

– a lion: con sư tử

– a crocodile: con cá sấu

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here