Lý thuyết âm nhạc: Nhịp 4 4 SGK Âm nhạc 6

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Các loại nhịp 2/4, 3/4, 4/4 có đặc điểm gì chung?

 

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết nhịp 4 4 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

– Cả ba loại nhịp đều có điểm chung là: Giá trị mỗi phách trong một ô nhịp bằng một nốt đen.

Câu hỏi 2

Kể tên một vài bài hát viết ở nhịp 4/4 mà em biết.

Phương pháp giải:

Học sinh kể tên các bài hát ở nhịp 4 4 .

Lời giải chi tiết:

– Các bài hát viết ở nhịp 4/4: Mái trường mến yêu, Em yêu trường em, Ánh trăng,…

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here