Lý thuyết âm nhạc: Cung và nửa cung SGK Âm nhạc 6

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Những bậc âm cơ bản nào cách nhau một cung? Những bậc âm cơ bản nào cách nhau nửa cung? 

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết Cung và nửa cung đã học để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Những bậc âm cách nhau một cung là: Đô – Rê, Rê – Mi, Pha – Sol, Sol – La, La – Si.

– Những bậc âm cách nhau nửa cung là: Mi – Pha, Si – Đô.

Bài 2

Khoảng cách từ nốt Pha lên nốt Si có bao nhiêu cung?

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về cung để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Khoảng cách từ nốt Pha lên nốt Si là 3 cung.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here