Lí thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc SGK Âm nhạc 6

0

Đề bài

Khi nghe những âm thanh như tiếng đá lăn lốc cốc, tiếng lá cây xào xạc, tiếng sóng biển rầm rì,… thuộc tính nào sẽ không xác định được một cách rõ ràng?

Dựa vào các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc để trả lời.

Lời giải chi tiết

Khi nghe những âm thanh như tiếng đá lăn lốc lốc, tiếng lá cây xào xạc, tiếng sóng biển rầm rì… cao độ sẽ không xác định được một cách rõ ràng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here