Hát: Ước mơ xanh SGK Âm nhạc 6

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hát

Phương pháp giải:

Hát bài: Ước mơ xanh

Lời giải chi tiết:

Hát bài: Ước mơ xanh

Câu hỏi

– Đoạn 1 có thể chia thành mây câu hát? Các câu hát đó có đặc điểm gì giống nhau?

– Phần bè ở đoạn 2 là bè hòa âm hay bè phức điệu?

Phương pháp giải:

Nghe bài hát rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Phần bè ở đoạn 2 là bè hòa âm.

Giaibaitaphay.com

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here