Hát: Đi cắt lúa SGK Âm nhạc 6

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hát

Phương pháp giải:

Hát bài: Đi cắt lúa

Lời giải chi tiết:

Hát: Đi cắt lúa

Câu hỏi 1

Những ca từ nào trong bài Đi cắt lúa được hát luyến? 

Phương pháp giải:

Nghe bài hát rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Những ca từ nào trong bài Đi cắt lúa được hát luyến là: “hát”, “mới”, “ấm”, “sướng”.

Câu hỏi 2

Kể tên một vài bài dân ca của các dân tộc ít người sinh sống ở vùng Tây Nguyên mà em biết.

Phương pháp giải:

Kể tên các bài hát của các dân tộc ở Tây Nguyên mà em biết.

Lời giải chi tiết:

Có thể kể đến như: Cấy mạ (Dân tộc Gia – rai), Hát cọi (Dân tộc Tày), Rủ nhau đi học (Dân tộc Cờ Lao),…

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here