Hát: Bài hát Mùa xuân em tới trường SGK Âm nhạc 6

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hát

Phương pháp giải:

Học hát bài: Mùa xuân em tới trường

Lời giải chi tiết:

Bài hát: Mùa xuân em tới trường

Câu hỏi

Hát với nhịp độ như thế nào sẽ phù hợp với bài Mùa xuân em tới trường? Vì sao?

Phương pháp giải:

Nghe bài hát Mùa xuân em tới trường rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Để có thể hát phù hợp bài Mùa xuân em tới trường, ta cần hát với nhịp độ hơi nhanh, thể hiện sự vui tươi trong niềm vui khi đến trường.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here