Đọc nhạc: Luyện tập các nốt của hợp âm Đô trưởng và bài đọc nhạc số 5 SGK Âm nhạc 6

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Luyện đọc các nốt của hợp âm Đô trưởng

Phương pháp giải:

Học sinh luyện đọc.

Lời giải chi tiết:

Luyện đọc các nốt của hợp âm Đô trưởng:

Bài 2

 

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 5

 

 

Bài 3

Tìm những ô nhạc có giai điệu giống nhau ở bè 1 của Bài đọc nhạc số 5.

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát bản nhạc để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Những ô nhịp có nét giai điệu giống nhau ở bè 1 của Bài đọc nhạc số 5 là: 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here