Đọc nhạc: Luyện đọc quãng 3 và bài đọc nhạc số 3 SGK Âm nhạc 6

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Luyện đọc quãng 3

Phương pháp giải:

Luyện đọc quãng 3 theo bản nhạc.

Lời giải chi tiết:

Luyện đọc quãng 3:

Bài 2

 

Phương pháp giải:

Nghe và đọc bài nhạc số 3.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 3:

Câu 3

Nốt Đô kết thúc bài đọc nhạc chúng ta cần phải ngân mấy phách?

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Nốt Đô kết thúc bài đọc nhạc chúng ta cần phải ngân đủ 4 phách.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here