Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 SGK Âm nhạc 6

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc nhạc

 

 

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Đọc nhạc:

 

 

Câu hỏi 1

Bài đọc nhạc số 4 gồm mấy nét nhạc? Hãy so sánh giai điệu các nét nhạc rồi nêu nhận xét.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc bản nhạc và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 4 gồm hai nét nhạc. Tuy khác nhau về giai điệu nhưng tiết tấu hai nét nhạc giống nhau. 

Câu hỏi 2

– Kí hiệu nốt tròn trong bài đọc cần phải ngân dài mấy phách?

Phương pháp giải:

Học sinh trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

– Ký hiệu nốt tròn trong bài đọc cần phải ngân dài 4 phách.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here