Giải Bài 4.4 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

6


Giải bài 4.4 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Để tách actemisin một chất có trong cây Thanh hao hoa vàng dùng chế thuốc chống sốt rét, người ta tiến hành như sau…

Để tách actemisin một chất có trong cây Thanh hao hoa vàng dùng chế thuốc chống sốt rét, người ta tiến hành như sau: Ngâm lá và thân cây đã băm nhỏ trong hexan sau đó gạn lấy phần chất lỏng. Đun phần chất lỏng cho hexan bay lên và ngưng tụ để thu lại. Phần còn lại là chất lỏng sệt được cho lên cột sắc kí và cho dung môi thích hợp chạy qua để tách riêng từng cấu tử trong tinh dầu. Trong mỗi giai đoạn của quá trình trên, người ta đã sử dụng các kĩ thuật nào trong các kĩ thuật sau đây : chưng cất, chiết, sắc kí, kết tinh ?

Giải :

– Ngâm lá, thân cây trong hexan: kĩ thuật chiết.

– Đun cho bay hơi và ngưng tụ để thu lại hexan : kĩ thuật chưng cất.

– Cho chất lỏng trên cột sắc kí và cho dung môi thích hợp chạy qua: kĩ thuật sắc kí cột.