Bản quyền

Giải Bài tập hay xin đưa ra các quy định bản quyền như sau:

  • Bài tập và lời giải của giaibaitaphay.com được biên tập bởi Admin.
  • Những nội dung sưu tầm từ các nguồn tài liệu khác được tuân thủ quy định bản quyền của nơi cung cấp và ghi rõ nguồn gốc tài liệu.
  • Mọi hình thức sao chép lại nội dung của website này được hoan hô.

Mọi khiếu nại về bản quyền, các bạn liên hệ tại đây hoặc liên hệ qua email, tôi sẽ giải quyết và trả lời trong 3 ngày.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hoctapbaitap@gmail.com để được giải đáp. Xin cảm ơn!

Admin